Пожелания за Коледа и Нова Година на Английски език, Wishes for Christmas and New Year in English
Това са забавни пожелания и поздрави на английски език, както и техния превод на български език, за новогодишните празници Коледа и Нова Година

Как се пише Весела Коледа на английски?
Merry Christmas означава Весела Коледа!
Може да напишете като пожелание I wish you a Merry Christmas!

Категории за Коледа и Нова Година:
Коледни Пожелания
Пожелания за Коледа
Пожелания за Нова година
Честита Нова Година
Забавни и Смешни Пожелания за Нова година
Оригинални Пожелания за Нова Година
Новогодишни Пожелания
Цитати Мисли Фрази за Нова Година
Скайп пожелания за Коледа и Нова Година
Новогодишни Късмети за Баница

Пожелания за Коледа и Нова Година на Английски език

Wishes for Christmas and New Year in English
Пожелания за Коледа и Нова Година на Английски език

1. With all Good Wishes for Christmas and the New Year.
1. С всички най – добри пожелания за Коледа и Нова година.

2. A wish for peace and happiness at Christmas and throughout the New Year.
2. С пожелание за мир и щастие на Коледа и през Новата Година.

Купи страхотно сребърно бижу с 10% отстъпка!
Въведи код за отстъпка: POJ10
Ползвай код за отстъпка тук

3. Merry Christmas and a Happy New Year.
3. Весела Коледа и Щастлива Нова Година.

4. Warmest thoughts and best wishes for a wonderful holiday and a very happy new year.
4. Най-топлате мисли и най-добри пожелания за чудесна почивка и много щастлива Нова Година.

5. Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year.
5. Пожелания за Весела Коледа и Щастлива Нова Година.

6. Peace, good will and happiness for you at Christmas and always.
6. Мир, разбирателство и щастие за теб на Коледа и не само.

7. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love and your life with laughter.
7. Нека Коледните празници напълнят вашия дом с радост, сърцето си с любов и живота ти със смях.

8. Have a magical holiday season.
8. Имай един магически ваканционен сезон.

9. Warmest thoughts and best wishes for a wonderful Holiday and a Happy New Year. Peace, love and  prosperity follow you always.
9. Най-топлите мисли и най-добри пожелания за чудесна почивка и Щастлива Нова Година. Мир, любов и благоденствие да те следват винаги.

10. Hope your holiday season is fun and festive.
10. Надявам се твоя празничен сезон е забавен и празничен.

11. Have a BLESSED CHRISTMAS!
11. Имайте благословена Коледа!

12. Wish you a Blessed Christmas and a Happy New Year.
12. Пожелавам ви Благословена Коледа и Щастлива Нова Година.

Купи страхотно сребърно бижу с 10% отстъпка!
Въведи код за отстъпка: POJ10
Ползвай код за отстъпка тук

13. Wishing you a joyous Holiday Season and a most prosperous and Healthy New Year.
13. С пожелание един весел празничен сезон, здраве и просперитет през новата година.

14. To a joyful present and a well remembered past. Best wishes for Happy holidays and a magnificent New Year.
14. До момента радостен и добре помни миналото. Най-добри пожелания за Весели празници и прекрасна Нова година.

15. Greetings of the Season and Best Wishes for the New Year!
15. Поздрави за сезона и най-добри пожелания за Новата година!

16. Wishing you a Joyous Holiday Season and A Very Happy and Peaceful New Year.
16. С пожелание един весел почивен сезон и един много щастлива и спокоена Нова Година.

17. Season’s Greetings and Best Wishes for the New Year
17. Коледни поздравления и най-добри пожелания за Новата година

18. May the peace and blessings of Christmas be yours; And may the coming year be filled with happiness.
18. Нека мир и благословията на Коледа да бъде ваше и нека следващата година  да бъде изпълнена с щастие.

19. Merry Christmas and Best Wishes for a Happy New Year
19. Весела Коледа и най-добри пожелания за Нова година

20. Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.“ With this thought, I wish you a very Merry Christmas, all the Happiest Holidays and all the luck the New Year could possibly bring to you
20. Добрите приятели се намират трудно, по-трудно да се разделите, и невъзможно да се забравят. С тази мисъл, Желая ви много Весела Коледа, най-щастливи празници и много късмет на Нова година може да донесе на вас.

21. Best wishes for the holidays and for health and happiness throughout the coming year.
21. Най-добри пожелания за празниците и здраве и щастие през следващата година.

22. With Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year.
22. С пожелание за Весела Коледа и Щастлива Нова Година.

Купи страхотно сребърно бижу с 10% отстъпка!
Въведи код за отстъпка: POJ10
Ползвай код за отстъпка тук

23. Season’s greetings with all good wishes for the new year.
23. Коледни поздравления с всички добри пожелания за новата година.

24. Warmest wishes for a happy holiday season and a wonderful new year.
24. Най-топлате пожелания за щастлив ваканционен сезон и прекрасна нова година.

25. May the Christmas season fill your home with joy your heart with love and your life with laughter.
25. С коледните празници попълнете вашия дом с радост сърцето си с любов и живота си със смях.

26. Christmas Greetings! With Many Good Wishes For Christmas And The Coming Year.
26. Коледни поздравления! С много добри пожелания за Коледа и следващата година.

27. May the peace and joy of Christmas be with you today and throughout the New Year.
27. Нека мир и радост на Коледа да бъде с вас днес и през новата година.

28. Wishing you and your family a wonderful Holiday Season.
28. С пожелание за вас и вашето семейство за прекрасна ваканция.

29. Wishing you a joyous Holiday Season and a happy and prosperous New Year.
29. С пожелание един весел ваканционен сезон и щастлива и просперираща Нова година.

30. May the peace and joy of Christmas live in your heart all year long.
30. Нека мир и радост на Коледа живее в сърцето ви през цялата година.

Вижте още Късмети и Пожелания за Коледа и Нова Година:
Късмети за Баница
Пожелания за Коледа и Нова година
Забавни Пожелания

Надяваме се да ви харесват пожеланията! Весело изкарване на новогодишните празници! Весели и оригинални пожелания за коледа и нова година на английски език - Wishes for Christmas and New Year in English

Благодарим Ви, че споделихте Pojelaniq-bg.Net със своите приятели :)

Категория: Пожелания

--- ОБРАТНО НАГОРЕ ---